Frukt & Bär

På vår egen gård belägen utanför Tollarp och i vårt torp i Värestorp odlar vi helt giftfritt. Vi använder enbart mekanisk ogräsbekämpning, dvs genom att hacka och plocka. 

Vi gödslar på våren med gödseln från djuren på gården. Höns, får och hästar.