Kulturarvsort

Kultursort är ett samlingsbegrepp för lantsorter och äldre sorter och arter med låg förädlingsgrad eller en sort som upprätthålls genom odling vid en specifik plats i ett specifikt klimat. Dessa kultursorter framställs genom sortblandningar och selektion från ett år till nästa, så kallad evolutionär växtförädling.

"När vi odlar äldre sorter ökar mångfalden i våra odlingar. Sorterna bidrar med smaker och andra egenskaper som vi idag vet lite om men behöver få veta mer om. De äldre sorterna passar bättre ofta bäst i hemträdgårdarna men det finns även bland dessa sorter sådana som vi en gång odlade på åkern men som slutat odlas av olika skäl. Många av de sorter som hittades i Fröuppropet
har sparats av särskilda anledningar, ofta handlar det om smak. Alla bär de på en historia om tidigare odlingar. Det kan handla om utvecklingen av jordbruket och hur vi ändrat odlingssystem, men vanligast är händelser i det lilla. Den gårdsnära odlingen har ofta skötts av kvinnor och genom berättelserna om sorterna har deras liv och arbete blivit mer synligt." - SLU/POM